diumenge, 26 de febrer del 2012

Les matemàtiques de la mare sí que les entenia!

Qualsevol persona que em conegui una mica sap que les matemàtiques no se’m donen bé. Sóc de lletres-lletres. Ni idea de com es fa una arrel quadrada, ni per què serveixen les derivades o les integrals o què era allò que es dibuixava i s’anomenava “funcions”.

Ara bé, les petites operacions, el més elemental, no se’m resisteix. Per exemple, sóc boníssima calculant percentatges i és que aquestes cosetes les vaig aprendre jugant.Evidentment, llavors no era amb Eurus sinó amb pessetes, és clar!! Però m'agradava molt. M'encantaven els dibuixets que ella feia de les parades de la botiga! ;-)

TROBAREU LA SOLUCIÓ ALS COMENTARIS. FELICITATS A "XeXu"

dijous, 16 de febrer del 2012

Composition X (Relats Conjunts)

- Bé, a veure si anem callant tots plegats que avui tenim molta feina. Sílvia Vidosa, faci el favor de seure bé, si cau enrere es desnucarà, les cadires tenen quatre potes per un motiu concret... Avui farem l’observació de les cèl·lules epitelials planes de la mucosa bucal.

De fons es pot sentir en Tim, com sempre, fent les seves gràcies. Fa gestos de fàstic i va dient “ecs”.

- Timoteu Ferrerons, si no es pot comportar com cal ja pot sortir de l’aula ara mateix. I no li diré dues vegades. Vostè decideix, surt o es queda?

En Tim somriu i diu, en un murmuri de veu a penes audible, que es queda.

- Amb permís del sr. Ferrerons, doncs, seguim... En l’observació d’aquestes cèl·lules, gràcies al blau de metilè, podrem distingir clarament els nuclis. A la pràctica d'avui hauran de respondre les preguntes i, al final, fer un dibuix del que han vist en cada objectiu. Entesos?

Tres quarts d’hora més tard, quan el professor recull tots els papers, es mira tot estranyat el dibuix de la Marta Puigbadosa.


La Marta Puigbadosa va suspendre la Biologia, però deu anys després era una pintora multimilionària. En Tim Ferrerons treballava a TV3 en un programa d’humor, la Sílvia Vidosa era dissenyadora de mobles.

*******

Escrit seguint la proposta de Relats Conjunts:

Composition X, Wassily Kandinsky, 1939

dimarts, 14 de febrer del 2012

Què? / Qui?.- Febrer 2012.- Segon dia de Joc i ja tenim una encertant!

Benvolguts companys, ha tornat a passar!... Jo ho intento. Miro que el joc s’allargui i duri algun dia més, però amb cracks com vosaltres no hi ha manera! Ja tenim una encertant!! :-)

Aquesta vegada pensava que ho feia molt difícil. No pel personatge, doncs estic segura que tots el coneixeu, sinó per la manca gairebé absoluta d’informació: Amb un retall de foto distorsionat i difuminat i amb una vaga dada sobre el seu naixement, sense dir tan sols si es tractava d’un home o d’una dona, si era viu o mort, si era nascut a París, a Tokio, o a...

Avui pensava dir-vos que el personatge és un home i, aprofitant que molts havíeu mencionat la Mercè Rodoreda, us hauria afegit que la persona a endevinar és nascuda el mateix any que la gran escriptora... i us volia posar un altre trosset de foto (també distorsionada, això sí). Poc a poc us hagués dit que és nascut a Barcelona, que és metge, que és un home de pau... i parlant sempre en present, clar, que ell és viu.

Però no he tingut ocasió... perquè, com ja he dit, tenim una encertant: Una persona amb una intuïció extraordinària o amb poders especials que, llançant-se a la piscina, endevina que es tracta del Dr. Moisès Broggi.

Enhorabona LLUÏSA!! :-)

A més, donat que ella va ser també una de les encertants del Joc del mes de gener, aconsegueix completar la “parella gener / febrer” i s’emporta un punt extra!!

Aquí us poso el retall de foto que vaig distorsionar i la foto original:

CLASSIFICACIÓ GENERAL A DIA D'AVUI (Els empats van per ordre alfabètic)

TRES PUNTS: LLUÏSA
UN PUNT: Ma. VICTÒRIA


Fins el mes vinent!!

dilluns, 13 de febrer del 2012

Què? / Qui?.- Febrer 2012.- Primer dia de Joc.- Imatge inicial.

El mes passat vaig començar un nou joc d’endevinar imatges, una barreja de la “Imatge misteriosa” i del “Personatge Misteriós”: Un mes s’haurà d’endevinar un “QUÈ” i al mes següent un “QUI”.

Però, per fer-ho més emocionant, els “Què” i els “Qui” aniran per parelles de mesos (gener-febrer / març-abril / maig-juny / juliol-agost / setembre-octubre / novembre-desembre) Sis parelles.

Cada encertant d’un Què (imatge) o d’un Qui (personatge), tindrà un punt. Cada persona que encerti un Què i un Qui de la mateixa parella de mesos tindrà un punt extra.

Aquest mes toca encertar un QUI (endevinar el personatge), així que recordo les normes:

- El joc durarà un màxim de quatre dies (si s’encerta abans, doncs s’acaba abans).
- El primer dia poso una imatge, alguna pista i ho deixo un dia sencer.
- El segon dia, post nou. Pista (o pistes) noves, publicació dels comentaris rebuts el primer dia. També s’estarà un dia sencer.
- El tercer dia, post nou. Pista (o pistes) noves... i publicació dels comentaris rebuts el segon dia.
- El quart dia, post nou. Pista (o pistes) noves... i publicació dels comentaris rebuts el tercer dia.
- Durant aquests quatre dies, cada persona podrà donar tantes respostes com vulgui.
- Si al final de les vint-i-quatre hores del quart dia ningú ho ha encertat, doncs no hi ha guanyador. Jo dic el resultat i ja està.
- Hi haurà tants guanyadors com encertants, independentment de qui ho hagi dit primer.
- Els comentaris al blog, durant aquests dies, seran moderats, jo els rebré al correu però els demés no els podreu veure.


Us animeu a jugar? Si? Doncs...

Algú sap QUI ÉS?


- Pista addicional: Va néixer la primera dècada del segle XX.

CLASSIFICACIÓ GENERAL A DIA D'AVUI (Els empats van per ordre alfabètic)

UN PUNT: LLUÏSA i Ma. VICTÒRIA

Fins demà a la mateixa hora!!

dijous, 9 de febrer del 2012

El joc dels disbarats


Per jugar una mica, he escrit un petit text que he anat passant d’un idioma a l’altre amb el Traductor de Google fins tornar a arribar al català a veure com quedava. Aquí l’experiment pas a pas:

TEXT ORIGINAL EN CATALÀ:

Fa ben bé un parell de setmanes que estem suportant unes temperatures molt baixes, totalment anormals per un país mediterrani com el nostre. A més, aquí s'hi afegeix l'insuportable vent de Mestral, que bufa fort cada dia i que fa que la temperatura de sensació encara sigui més baixa.
Dissabte passat se’ns va glaçar una canonada, me'n vaig dur un ensurt terrible perquè, quan vaig veure que no sortia aigua de l'aixeta, vaig pensar que s'havia espatllat la caldera i, des de llavors, cada nit deixem un parell d’aixetes gotejant una mica, que diuen que va bé per evitar que les canonades es gelin i es rebentin.
Tinc un refredat des de fa un més i mig i així no hi ha forma de curar-se... si fins i tot surto a estendre i recollir la roba amb l'anorac posat!
En fi, mentre em prenc un te ben calent amb mel, penso en fer una nova entrada al meu blog parlant sobre les traduccions automàtiques.

DE CATALÀ A FRANCÈS:

Fait depuis quelques semaines, nous soutenons un très basses températures, totalement anormales pour un pays méditerranéen comme la nôtre. En outre, il est ajouté le vent insupportable mistral, soufflant fort chaque jour et en faisant la température se sentir encore plus bas.
Samedi dernier, nous avons gelé un tuyau, je vais prendre un choc terrible quand j'ai vu que l'eau du robinet à gauche, je pensais que la chaudière était en panne et, depuis lors, chaque nuit, nous un couple de robinets qui fuient un peu, qu'ils disent était bon pour empêcher les tuyaux éclatent et Gelin.
J'ai un rhume depuis un mois et demi il n'y a donc aucun moyen de guérir ... même si je vais aux vêtements répartis et perçus pour mettre anorak!
Quoi qu'il en soit, pendant que je prends un thé chaud avec du miel, je pense qu'un nouveau message sur mon blog parle de traduction automatique.

DE FRANCÈS A ANGLÈS:

Made in recent weeks, we support a very low temperature, totally abnormal for a Mediterranean country like ours. Furthermore, it is added unbearable mistral wind, blowing hard every day and making the temperature feel even lower.
Last Saturday, we froze a pipe, I will take a terrible shock when I saw that tap water left, I thought the boiler had failed and since then every night, we a couple of taps leaking a little, they say was good to prevent pipe burst and Gelin.
I have a cold for a month and a half so there is no cure ... even if I'm going to spread and collected clothes to put anorak!
Anyway, while I take a hot tea with honey, I think a new message on my blog is about machine translation.

D'ANGLÈS A ALEMANY:

Made in den letzten Wochen, unterstützen wir eine sehr niedrige Temperatur, total abnormal für ein mediterranes Land wie dem unseren. Darüber hinaus ist es unerträglich Mistral hinzugefügt, bläst jeden Tag hart und macht die Temperatur fühlen, noch geringer.
Letzten Samstag haben wir ein Rohr erstarrte, ich will ein furchtbarer Schock zu nehmen, wenn ich das Leitungswasser links sah, dachte ich der Kessel gescheitert war und seitdem jeden Abend, wir ein paar Wasserhähne undicht ein wenig, sagen sie war gut zu verhindern Rohr Burst und Gelin.
Ich habe eine Erkältung für einen Monat und eine Hälfte, so gibt es keine Heilung ... auch wenn ich zu verbreiten und Kleider gesammelt werde Anorak zu setzen!
Wie auch immer, während ich einen heißen Tee mit Honig nehmen, denke ich, eine neue Nachricht auf meinem Blog geht es um die maschinelle Übersetzung.

D'ALEMANY A ITALIÀ:

Made in queste ultime settimane, noi sosteniamo una temperatura molto bassa, del tutto anormale per un paese mediterraneo come il nostro. Inoltre, è insopportabile Mistral aggiunti ogni giorno soffia duro e fa sentire la temperatura ancora più bassa.
Sabato scorso, abbiamo solidificato una pipa, voglio prendere uno shock terribile quando mi tocca sulla sinistra visto ho pensato era il fallimento della caldaia e da allora ogni notte, abbiamo perdite di pochi tocchi un po ', dicendo che era quello di impedire scoppio e pipe e Gelin.
Ho un raffreddore per un mese e mezzo, quindi non c'è alcuna cura ... per diffondere anche se sto raccogliendo i vestiti e mettere su Anorak!
Comunque, mentre io prendere un tè caldo con il miele, credo che arriva un nuovo messaggio sul mio blog si parla di traduzione automatica.

D'ITALIÀ A NEERLANDÈS:

Gemaakt in de afgelopen weken, ondersteunen we een zeer lage temperatuur, totaal abnormaal voor een mediterraan land als het onze. Bovendien is ondraaglijk Mistral toegevoegde harde dagelijkse slagen en maakt de temperatuur zich nog lager.
Afgelopen zaterdag hebben we een buis gestold, ik wil een verschrikkelijke schok te nemen wanneer ik raak de linker zag dacht ik dat het het falen van de ketel en dan elke avond, we verloren raken een beetje ', zei het was te barsten leidingen te voorkomen en en Gelin.
Ik heb een koud voor een maand en een half, dus er is geen genezing ... om zich te verspreiden, zelfs als ik het oppakken van mijn kleren en op Anorak!
Echter, terwijl ik neem een ​​warme thee met honing, ik denk er komt een nieuw bericht op mijn blog over automatische vertaling.

I DE NEERLANDÈS A CATALÀ:

Creat en les últimes setmanes, donem suport a una temperatura molt baixa, totalment anormal per a un país mediterrani com el nostre. D'altra banda insuportable Mistral afegeixen cada dia durs cops i fa que la temperatura encara més baixa.
Dissabte passat es va consolidar un tub, vull prendre un xoc terrible quan em toqui a l'esquerra vaig veure vaig pensar que era el fracàs de la caldera i després cada nit, hem perdut una mica ", va dir que era per rebentar les canonades per evitar que i, i Gelina.
Tinc un refredat durant un mes i mig, pel que no existeix una cura ... per difondre, encara que recull la meva roba i l'anorac!
No obstant això, mentre em prenc un te calent amb mel, crec que ve una nova entrada al meu blog sobre la traducció automàtica.


El més trist de tot és que diu que el meu refredat no té cura!!! Què he de fer??

dimarts, 7 de febrer del 2012

Dickens 2012.- Homenatge on-line des de Catalunya.Benvinguts a l’homenatge online que un grup de blogaires catalans hem preparat per unir-nos als actes de commemoració del segon centenari del naixement de Charles Dickens.
Trobareu ressenyes de llibres i altres articles relacionats d’alguna manera amb el gran escriptor anglès.
Tots els textos estan escrits en català, que és la nostra llengua. Podeu utilitzar el traductor de Google per llegir aquells que us interessin, doncs, tot i que no fa unes traduccions perfectes, sí que us donarà una idea general dels continguts.
A continuació teniu enllaçats els blogs que s’estan unint a aquesta celebració. La llista s’anirà actualitzant al llarg del dia, a mida que ens vagin arribant les participacions.

Welcome to this online hommage, created by a team of Catalan bloggers, to commemorate two hundred years since the birth of Dickens.
You will find reviews of books and other articles related to this great English writer. All of the texts are written in Catalan, our mother tongue. You can use the Google translator to read anything that catches your interest. Although the translations might not be perfect, they will still give you a general idea of the contents.
There follows a list of links of the different blogs which have joined in this celebration. This list will continue to be updated with new material as it comes in.

Bienvenidos al homenaje online que un grupo de bloggers catalanes hemos preparado para unirnos a los actos de conmemoración del bicentenario del nacimiento de Charles Dickens.
Encontraréis reseñas de libros i otros artículos relacionados con el gran escritor inglés.
Todos los textos están escritos en catalán, que es nuestra lengua. Podéis utilizar el traductor de Google para leer aquellos que os interesen pues, a pesar de que las traducciones no son perfectas, sí os podrán dar una idea general del contenido.
A continuación aparecen enlazados los blogs que se están uniendo a esta celebración. La lista se irá actualizando a lo largo del día, a medida que vayan llegando las participaciones.

Bienvenus à l'hommage en ligne à Charles Dickens. Celui-ci a été préparé par un group de blogueurs catalans dans le but de rejoindre les actes qui auront lieu par tout le monde ce jour, en raison de la commémoration du deuxième centenaire de la naissance de Charles Dickens.
Vous trouverez des comptes rendus de ses livres et des autres articles qui sont en quelque sorte liés au grand écrivain anglais. Tous les textes ont été écris en catalan, puisque c'est notre langue maternelle. Vous pouvez utiliser le Google Translator pour lire tous ces qui attirent votre attention. Il ne fait pas de parfaites traductions, mais il peut vous donner une idée générale de les sujets qu’on a traité.
Ci-dessous vous pouvez trouver les liens qui vont vous conduire aux blogs qui ont adhéré à cette célébration. La liste sera mise à jour pendant toute la journée à mesure que les participations nous sont confirmés:

BLOGS PARTICIPANTS:


1- A encesa de llum, Pilar.- Charles Dickens, 2n. centenari del seu naixement.

2-
A la llum d'un fanalet, Fanal Blau.- Any Dickens i el bicentenari del seu naixement.

3- Ales de paraules, Papallona blava.- Bicentenari de Charles Dickens.

4- Això és un blog?, Josep Lluís.- La señora Lirriper, de Charles Dickens.

5- Antaviana, Arlequí (Roser).- Dickens 2012: Oliver Twist: el llibre i la pel·lícula.

6- Bereshit, Enric H. March.- 200 anys amb Dickens.

7- Bestiolari, Vicent Ferri.- Dickens, una lectura de sempre.

8- Biblioteca Municipal Altafulla, Biblioteca Altafulla.- Dickens, imaginació i ironia.

9- Bloc d'en Francesc Puigcarbó, Francesc Puigcarbó.- Charles Dickens.

10- Blog de l'Assumpta, Assumpta.- "Els papers pòstums del Club Pickwick", de Charles Dickens.

11- Bloguejat, Salvador Macip.- What the Dickens?

12- Ca l'Assur, Assur.- Els Dickens de Carner.


13- Col·lecció de moments, Carme Rosanas.- Charles Dickens.

14- Daniel García Peris - Bloc, Daniel García.- #Tàpies i #Dickens

15- De casa al club, Matilde Urbach.- Pip pip hurra!

16- Des del meu mar, Montse.- Dickens

17- De tot, Jordi.- Homenatge des de Catalunya.

18- Diari d'un llibre vell, Xavier Caballé.- La ràpida traducció del "Pickwick" per Josep Carner.

19- Diccitionari, Puigmalet.- La felicitat és un regal; el truc és no esperar-la, però delectar-se en ella quan arriba.

20- El blog del Maurici, Maurici Capdet.- Dickens 200.

21- El món de la cuina, Margarida.- Pastís Dickens.

22- El porquet de Sant Antoni, El Porquet.- Innocència tornçada, virginitat perduda.

23- Els llibres del celler, Jordi Policarp.- En el bi centenari de Charles Dickens, m'agradaria fer un desig realitat.

24- Es desclou la tenebra, Deomises.- A la intempèrie (Dickens 2012)

25- Fons d'armari, Montse.- Charles Dickens.

26- Garbí 24, Garbi24.- Dickens 200 anys.

27- Gazophylacium, Puigmalet.- El lexicògraf de Dickens.

28- La Mirandolina, LaMirandolina.- Recordant Dickens.

29- La panxa del bou, Júlia.- De quan Dickens visitava el Poble Sec.

30- La veritat dins la ficció, MBosch.- Una història de dues ciutats, de Charles Dickens.

31- Llibres llegits i per llegir, Kweilan.- Any Dickens: David Copperfield (1848-1849)

32- Margarida i Pere: Les nostres sortides a peu i en Btt, Margarida.- Bicentenari del naixement de Charles Dickens.

33.- Onsevol, Estranger.- Dickens i Carner.

34- Notícies del dia, Francesc Nadal.- Charles Dickens 1812 - 2012

35- Paraules per tu. Paraules d'hivern, Marta.- Dickens 2012

36- PepeGins, Josep Tanqueray.- Dickens 200 anys: vigent o desfasat?

37- Planeta aigua, Aigua.- 200 espelmes!!!

38- ¡Por el poder de las Diosas!, Isabel.- Charles Dickens.

39- Quatre gotes mal comptades, Laie.- Dickens 2012. Homenatge on-line des de Catalunya.

40- Raons que rimen, Víctor Pàmies.- Bicentenari del naixement de Charles Dickens.

41- Reading at the moonlight, littleEmily.- Per què continuem llegint en Dickens?

42- Roses llegeix.- Charles Dickens, nascut el 7 de febrer de 1812.

43- Sala de lectura, Pilar.- David Copperfield / Neixo / Nazco

44- Saragatona, Miquel.- Un brindis per Dickens i per Pegagrega.

45- Si dubto és que sóc, si penso és que sóc, Elfreelang.- Grans esperances, Charles Dickens (1812-2012)

46- Somnis de plastilina, Maria.- L'home maleït que va pactar amb el seu fantasma.

47- Taller de creació literària, Eutrapèlia.- Dickens, mort? Aleshores el Pare Noel també es morirà?

48- The daily avalanche, Allau.- Dickens segons Orwell.

49- Thera, Thera.- Per llegir quan es fa fosc.

50- Tumateix llibres, Jomateixa.- Historia de dos ciudades, de Charles Dickens.

51- UHF, Aris.- Dickens seria un indignat.

52- Un altre invent, Mireia.- Dickens 2012.

53- Un tel als ulls, Clidice.- Dickens? Em sona d'alguna cosa...

54- Vi franc, Ramon Francàs.- Vi de Xeres pel bicentenari de Dickens.

55- Vuit8ena, Rits.- Dickens 2012.

56- Xarel-10, McAbeu.- Homenatge a Charles Dickens.


"Els papers pòstums del Club Pickwick", de Charles Dickens.


Autor: Charles Dickens
Editorial: Debols!llo, clásica
Títol original, idioma, any: The Posthumous Papers of the Pickwick Club, anglès, 1836 (per entregues)
Traductor al castellà: José Maria Valverde
Gènere: Novel·la
Número de pàgines: 999


Després d’haver llegit uns quants llibres de Dickens sense seguir cap ordre concret en quant a cronologia, em vaig adonar que justament no havia començat pas pel primer que havia escrit sinó mes aviat al contrari (Grans esperances, la meva primera lectura seva, va ser escrita 1860-1861, Una història de dues ciutats l’any 1959 i, en general, tot el que havia llegit era més proper a la seva maduresa), així doncs vaig decidir buscar la seva primera novel·la.

Després d’una infància molt difícil en la que el seu pare va ser empresonat per deutes (cosa que el va marcar profundament i que apareix a moltes de les seves obres) trobant-se ell en la necessitat de treballar des de els dotze anys, el jove Charles va prendre la encertada decisió d’estudiar taquigrafia, cosa en la qual es veu que ben aviat va destacar essent-li fàcil trobar llocs de treball a despatxos d’advocats, procuradors, etc. La reelaboració i redacció de les notes que prenia eren molt bones i va arribar a ser reporter de la Càmera dels Comuns, escrivint els informes que se li demanaven.

L’any 1836 va començar a publicar al Monthly Magazine una sèrie de contes que signava amb el pseudònim de Boz. Aquestes narracions li van donar, amb tan sols vint-i-quatre anys, cert prestigi als diaris anglesos de l’època (que eren el planter de molts escriptors). Aquell mateix any, l’editor del diari Evening Chronicle va proposar-li la redacció d’una sèrie d’episodis, que s’anirien publicant per entregues, que havien d’explicar les aventures de diversos membres d’un imaginari club londinenc. Aquests capítols van ser el que després, l’any 1937 es va editar en forma de llibre amb el nom d’els Papers Pòstums del Club Pickwick.

Al contrari dels altres llibres que havia llegit de l’autor, amb un fil argumental clar de principi a fi, aquí el que trobem és una sèrie d’episodis protagonitzats per uns personatges molt especials, el Sr. Samuel Pickwick, i tres dels seus seguidors, un d’uns cinquanta anys i dos força més joves. El Sr. Pickwick és un home de mitjana edat, molt ric i molt bona persona, idealista, somiador i que es dedica a fer viatges (sense allunyar-se mai massa de Londres) per fer estudis de la naturalesa humana, conèixer curiositats, costums, històries, tradicions dels llocs que visita.

Ben aviat se’ls uneix un nou personatge, Sam Weller, que va ser extraordinàriament ben acollit pels lectors de l’Evenig Chronicle, fent pujar la tirada de la publicació d’una forma espectacular i és que el bo d’en Sam, que entra a treballar com a fidel criat del Sr. Pickwick, s’expressava en l’anomenat cockney, o anglès de la baixa classe urbana anglesa i això va caure molt bé als seguidors de les històries.

Els protagonistes passen per diversos episodis en que es troben en diferents embolics i coneixen els més estranys personatges. Viuen les intrigues d'un procés electoral, passen força dificultats a una cacera, un d’ells es veu embolicat en un duel, tenen problemes amb la justícia i un munt de situacions divertides i insòlites.

Diuen que Dickens havia llegit el Quijote i li havia agradat molt, inspirant-se en els dos personatges principals, Don Quijote i Sancho Panza, per crear les figures del Sr. Pickwick i Sam Weller (tot i que amb diferents descripcions físiques). És molt possible que així fos.

Enmig de la narració principal, trobem que alguns personatges expliquen algun conte, o es troben alguns papers amb alguna història interessant, o algú recorda alguna vella llegenda. D’aquestes n’hi ha de tots els tipus, de fantàstiques, de tristes, de por...

En tot cas, és un llibre ben diferent a tot el que havia llegit fins ara de Dickens, però on es veuen ja clarament algunes de les seves característiques més típiques. La crítica a algunes institucions (advocats i sistema judicial no surten massa ben parats), el seu sentit de l’humor que en alguns passatges em va fer riure de bona gana, algun record d’infantesa (les presons de deutors) i la capacitat de crear personatges de les característiques més diverses i aconseguir que el lector se’ls cregui.

En fi, llegim Dickens i gaudim-ne, val la pena!! Feliç any Dickens a tothom!!

dissabte, 4 de febrer del 2012

Dickens 2012 i el nostre homenatge a l’Espai Internet de TV3

Ahir per la tarda vaig rebre un correu que em va fer molta il·lusió. Començava així:

T’escrivim per avisar- te que el teu blog apareixerà recomanat al pròxim Espai Internet previst per emetre's al Telenotícies Migdia de diumenge 5 de febrer (cap a la part final, sobre les 15:15).
Aquell dia comencem l'Espai parlant del bicentenari de Dickens i ens ha semblat que la teva pàgina era prou representativa, interessant i útil com per aparèixer seleccionada.
El que va començar com una idea llençada per en McAbeu i que jo vaig recollir ràpidament, està agafant cert ressò i si això és així és perquè –i segur que la gent de TV3 així ho ha vist- els posts que jo he anat fent sobre el tema s’han omplert ràpidament de blogaires donant el seu suport, dient que ja estaven llegint tal o qual llibre, o que farien un post relacionat d’alguna manera amb el bicentenari de Dickens. Així doncs, moltes, moltes gràcies! Estic contenta i una mica nerviosa (jo, que no patia gairebé mai quan havia de fer un examen!)... Però segur que tot anirà bé i tindrem una bona festa!I aquí tenim el vídeo del programa!! (Gràcies, MAC!!) ;-)

dijous, 2 de febrer del 2012

Escalfant motors per la celebració del segon centenari del naixement de Charles Dickens.- Dickens 2012.

En un dels posts que darrerament he fet sobre la celebració del segon centenari del naixement de Charles Dickens, l’amic Assur em va deixar un enllaç a un article del diari The Telegraph amb fotografies sobre el Londres de Dickens (Dickens’s London: in pictures). Les vaig estar mirant amb molt d’interès i ja em va passar pel cap fer-ne un post.

Ara bé, quan fa una estona m’ho tornava a repassar, he descobert que el mateix diari té un munt d’enllaços diferents sobre diversos aspectes de l’autor, la seva obra, i gran quantitat de temes relacionats. Així que he pensat fer com un petit tast d’alguns d’aquests articles i posar els enllaços per si algú els vol veure sencers.

Clicant damunt de cada un dels titols en anglès anireu als articles originals de The Telegraph
.


Dickens’s London: in pictures


Lower Fore Street. 1865.


Joseph Carney, venedor ambulant d'arangades en un mercat de carrer.The World of Charles Dickens: photos of locations described in his books


En aquest enllaç es mostren imatges actuals de llocs que surten citats a obres de Dickens.

Estació de Charing Cross, lloc on un taxista (cotxer) s’enfronta amb el Sr. Pickwick
per haver-li fet preguntes i apuntar-les respostes al seu bloc.Charles Dickens: Best characters in pictures


Imatges dels personatges més coneguts de Dickens

Esther Summerson, d'El Casalot (Bleak House)
Il·lustració de Robert Ball


Madame Defarge, d'Una història de dues ciutats


John Howard Davies va interpretar Oliver Twist
al film dirigit l'any 1948 per David LeanGreat Expectations: Miss Havisham on film


Miss Havisham és un dels personatges que més em va cridar l’atenció en llegir Grans Esperances. Ha estat interpretada per diverses actrius. A l’enllaç en podeu veure moltes. Aquí us deixo a Helena Bonham Carter:Charles Dickens in pictures

Imatges de l'escriptor. Algunes són molt conegudes, altres no tant. Per exemple, aquesta que us poso, de quan tenia 40 anys, no l'havia vist mai abans: